Yaşanacak Bir Kaosun Anatomisi

Yaşanacak Bir Kaosun AnatomisiHer gece dağılan zihni düzenlemek. Etrafa saçılan düşünceleri bir sıraya dizmek. Çöpleri ayıklama ve yok etme çabası. Zihnin tabanını ve etrafını gözlemlemek. Olanların nasıl ve neden olduğunu anlama çabası. Sonuçların tahlili. Ardından yapılacaklar, yapılması ve yapılmaması gerekenler listesi. Nasıl, nerede ve ne şekilde yapılacaklar? Sorulan sorular, verilen cevaplar. Her saniye, her iki kelimenin arasında, görülen her iki görüntü arasında ve hatta her karede yer alan bir çelişki.

Asal konular, arada kalanlar. Ayrıntıların önemi ve göz ardı edilenler. Göz ardı edilmesi gerekirken edilemeyenler. Somut olayların çözümlemesi, somut olayların ardında yatan ya da somut olayların çağrıştırdığı soyut sorunlar. Soyut sorunların doğurduğu birçok cevaplı sorular. Birçok cevabın arasından bir tercih yapma ihtiyacı. Yorgunluk. Katman katman ilerleyen bir bakış açısı. Benden sonra, etkileşimde bulunulan şeyler. Bana etki eden şeylerin listesi. Listede yer alacaklar ve almayacaklar.

Listedekilerin yapısı, niteliği, yararı ve zararı. Yapılması gerekenler. Her zaman bir yapılması gerekenler listesi. Her listede yer alan birçok yapılması gerekenler listesi. Yapılacakların nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği sorusu. Verilen cevaplar. Bulunamayan cevaplar. Her iki an arasında yer alan bir bekleme trajedisi. Beklemenin verdiği güvenin garantisi ve beklemenin yarattığı rahatsızlık duygusu. Duyguların tahlili. Hissedilmesi gerekenler ve hissedilmemesi gerekenler. Hangi duygunun neden duyulduğu sorusu. İstekler. Bitmeyen, giderek artan ve karşı konulmaz istekler. İsteklerin istem dışı akla uygun hala getirilmesinin bir anlığına fark edilmesi. Ve sonsuz bir savuşturma. Her bekleyişten önce ve her sorudan sonra kısacık aralıklara sıkışan bir savuşturma. Savuşturulanlar ve savuşturulamayanlar. Boğuşmanın devamı. Yorgunluk. Devam eden bir mücadele. Nerede ve neden gerçekleştiği belirsiz. Kargaşa. Düzensiz zihnin iyiden iyiye kaosu. Dağınıklığın kendi içinde tekrar dağılması. Aynı işlemlerin tekrarı.

Sonuç? Asla ulaşılamayan bir sonuç. Bir sonuca ulaşmışlık yanılgısı. Ardından devam eden hatalar. Her seferinde duyulan pişmanlık ve öfke. Çoğu zaman kendine. Devam eden hatalar. Hatalar üzerine düşünceler ve yapılacaklar listesi. Kesin kurallar. Fakat istekler hala var. Kuralların anında kırılışı. Kırılan kurallara karşı önlemler. Bir anlığına alınan önlemler. Bir kaçırma, bir saklama. Yakılan gemilerin her zaman yeniden inşa edilecek bir yol bulması. Alınan önlemler. Tekrar yapılan hatalar. Tekrar edilen düzenleme işlemleri. Tekrar dağılan dağınıklık. Beklemek. Tekrar alınan bekleme kararları. Ve savuşturma. Beklemenin rahatsızlığı. Belirsizliğin huzursuzluğu. Sonu gelmez bir huzur arayışı. Yapılacaklar. Neden yapılamayanlar? Liste. Maddelerin analizi. Görüntüler ve utanç. Pişmanlık ve tekrar eden bir öfke duygusu. Çoğu zaman kendine. Çok geçmeden kaçma isteği. Nereye, ne zaman ve nasıl? Ya da kime? Her zaman yer alan bir soru; kim? Sığınma ve saklanma arzusu. Kim? Elde etme ve sahiplenme arzusu. Kim? Bir boşalma tutkusu. Nereye? Sanat yapıtları, kelimeler, müzik ve yemekler.

Ansızın atılan bir kahkaha. Anlık bir huzur duygusu. Çoğu zaman hüzün. Neye olduğu belirsiz Her zaman arkasına saklanılan bir kim sorusu? Tekrar eden dağınıklık. Kaos algısı. Tekrar kaçma arzusu. Tekrar eden sorular. Soruların tekrar edişinin ayırtına varamamanın yarattığı kısır döngü. Bir kısır döngü olduğu algısı. Yabancılaşma. Yitiriş. Bir sakinliğin ardına gizlenen kaos. Kaosun anlık olarak kaybolduğu sanrısı. Tekrar eden sorular. Unutulan sorular. Tekrar verilen cevaplar. Bunaltı. Yine bir kaçma arzusu. Kim? Belki bu sefer, nereye? Gitmek. Gidilen yerin yetersizliği. Hayal kırıklığı ve hüzün. Neye olduğu belirsiz. Hüznün ardından tekrar eden öfke duygusu. Çoğu zaman kendine. Paramparça bir ben. Her gece tekrar parçalanmış ve her gece parçalanacak bir ben.

Kaosun yapıtaşı. Ben. Derinlik ve yüzeysellik algısı. Öfke, beni de içine alan diğerlerine. Tüm karmaşanın yakıtı olan arayış. Sonsuz bir kaynak olan arayış. Benliği başlatan dev patlama, arayış. Ardı olmayan, anlaşılmayan ve aşılamayan, arayış. Aranılanlar, aranacaklar, aranmışlar, bulunmamışlar, bulunmayacaklar ve devam eden arayış. Listeler. Listelere sızan sorular. Cevap kavramının kaybolması. Amansız bir soru silsilesi. Çelişkiden oluşan bir sarmal. Giderek baş gösteren bozulma. Her seferinde bir yenilik arzusu. Başlangıca duyulan özlem. Her seferinde bir başlama kararı. Başlangıçların artan sayısı. Her anı kaplayan başlangıçlar. Her şeyin bir başlangıç haline gelmesi. Başlangıcın anlamını yitirişi. Gemilerde daha büyük yangın çıkarma arzusu. Daha büyük bir başlangıç arzusu. Daha büyük bir gitmek. Kim ve nereye sorularının önemini yitirmesi. Önemsiz bir gidiş. Önemsiz sorular. Cevapların önemsizleşmesi. Önemsiz bir dağınıklık. Önemsiz bir öfke. Önemsiz bir hüzün. Çok geçmeden önemsizliğin yitirilişi. Tekrar ve daha karmaşık, tekrar ve daha dağınık ve tekrar.

Umut Onur Çöpür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EnginDergi Enginer Dijital Hizmetler | Tüm Hakları Saklıdır. © 2008 - 2024