Karakter Rengi

Karakter RengiBundan iki yıl önce (2012) ilk kez Oğuz Saygın’dan dinledim karakter rengi analizini. Sonrasında Antalya’da bir eğitimde sevgili İlker Kaldı “Renklere göre kişilik testi”ni uyguladığında, kendi renklerime dair tahminlerimin sağlamasını yapmış oldum. Son günlerde çevremdeki pek çok insana yapıp olumlu geribildirimler aldığım için sizlerle de paylaşmak istedim.

Oğuz Saygın’ın “Renklerle İnsanları Tanıma Kılavuzu” kitabı ve eğitiminde vurguladığı karakter renginiz hakkında bilgi sahibi olmak için aşağıdaki 15 soruluk testi çözebilir, detaylı bilgi için ilgili kitabı okuyabilirsiniz.

Karakter Rengi analizi

1. Aşağıdaki beyitlerden hangisi sizi daha iyi anlatır?
a) Güçlü, kararlı, girişken ve doğuştan liderim. Kimseye minnet etmez; düşer kalkar, yoluma devam ederim.
b) Hayata anlamlı renkler katar, eğlenceyi severim. Ömür boyu herkesin mutlu ve neşeli olmasını dilerim.
c) Her anımı huzurlu ve sakin geçirmek isterim. Kavga gürültü sevmem, işlerimde en kolay yolu seçerim.
d) Her şeyin mükemmel, düzgün, kusursuz olmasını isterim. İlişkilerimde saygılı ve mesafeli olmayı severim.

2. Genellikle hangi tempoda nasıl konuşursunuz?
a) Hızlı ve sonucu yönelik.
b) Çok hızlı, heyecanlı ve eğlenceli.
c) Daha yavaş ve sakin.
d) Normal ve söyleyeceklerimi aklımda tartarak.

3. Bir işte motive olmanızı sağlayan en önemli unsur hangisidir?
a) Sonuçları düşünmek.
b) Onaylanmak, takdir edilmek.
c) Gruptaki arkadaşlarımın desteği.
d) Etkinlik, düzen ve disiplin.

4. Çalışma tarzınız hangisine uygundur?
a) Yoğun ve hızlı, aynı anda birkaç işi bir arada yapan.
b) Özgür bir ortamda, insan ilişkileri ağırlıklı.
c) Ön planda olmayan ama gruba her türlü desteği veren.
d) Ayrıntıları önemseyen ve tek konuya odaklanan.

5. Çalışma temponuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?
a) Hızlı bir tempoda çalışır, çabuk karar almayı severim.
b) İşlerin rutin ve sıkıcı olmadığı ortamlarda yüksek motivasyonla çalışırım.
c) Nadiren aceleciyimdir, geç olsa da üstlendiğim işi bitiririm.
d) Ayrıntılı düşünerek karar veririm. Ağır ama iş bitirici bir tempoyla çalışırım.

6. Hangisi sizi daha çok rahatsız eder?
a) Zaman israfı ve işlerin gecikmesi.
b) Tekrar gerektiren işler ve monotonluk.
c) Çatışma ortamı ve anlaşmazlıklar.
d) Yanılmak ve yapılan hatanın tekrarlanması.

7. Bulunduğunuz gruplarda hangi konumda daha başarılısınız?
a) Olaylara yön veren otoriteyi kullanan.
b) İnsanları motive eden ve neşelendiren.
c) Uzlaştırıcı ve grup içindeki uyumu sağlayan.
d) Bilgi sağlayıcı, araştırıcı ve olayları takip eden.

8. Hangisi sizi daha çok strese sokar?
a) Olaylar üzerindeki güç ve kontrolümün azaldığını hissetmek.
b) Sıkıcı, rutin işler yapılan bir ortamda bulunmak.
c) Beni aşacağını düşündüğüm sorumluluklar üstlenmek ve anlaşmazlıkların olduğu bir ortamda bulunmak.
d) Düzensiz ortamlar ve eksik yapılan işler.

9. Bir öğrenci olsanız ve öğretmeniniz sınav kağıdınızı ikinci defa incelediğinde puanınızı arttığını söylese nasıl bir tepki verirsiniz?
a) Bunu zaten hak ettiğimi düşünürüm.
b) Çok sevinirim ve sevincimi belli ederim.
c) Hocama teşekkür eder ve saygı duyarım.
d) Hocamın nerede hata yaptığını merak eder, kağıdımı görmek isterim.

10. Saatler sürecek bir iş toplantısına katılmanız gerektiğinde aşağıdakilerden hangisini benimsersiniz?
a) Konunun ana hatlarının konuşulması için biraz geç girip, sonucun belli olmasından hemen sonra çıkmayı tercih ederim.
b) Toplantı eğlenceli bir şekilde devam ettiğinde sonuna kadar kalmayı, sıkıcı olmaya başladığında erken çıkmayı tercih ederim.
c) Toplantının huzur içinde geçmesi ve güzel kararlar çıkması için üstüme düşeni yaparım.
d) Toplantıya vaktinden önce gelir, tüm detayları not eder ve bir değerlendirme yapmak için geç çıkarım.

11. Kendinizde gördüğünüz en zayıf yönünüz hangisidir?
a) İnsanlar işleri istediğim gibi yapmadığında ve seri olmadıklarında sinirlenmek.
b) Düzensiz dağınık ve programsız olmak.
c) Kimseye “hayır” diyememek ve onların işine koşarken kendi işimi aksatmak.
d) Her şeyin kusursuz ve mükemmel olmasını istemek, insanlarda buna uymadığında sinirlenmek.

12. Kendinizde gördüğünüz en güçlü yönünüz hangisidir?
a) Kısa sürede karar alıp hemen harekete geçerim.
b) Girdiğim ortamlara neşe ve heyecan katabilmem.
c) Her türlü ortama uyum sağlamam ve çatışmaları önleme gayretim.
d) Her şeyin planlı, programlı ve düzenli yapmam.

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sizi daha iyi tanımlar?
a) Güçlü, kararlı, otoriter ve yönlendirici.
b) Popüler, neşeli, sevimli ve muzip.
c) Barışçıl, sevecen, uyumlu ve sakin.
d) Tertipli, düzenli, disiplinli ve planlı.

14. Çalışma masanızda nelere dikkat edersiniz?
a) Öncelikli işlerime göre düzenlenmiş sade bir masayı tercih ederim.
b) İnsanlara karma karışık gelen ama benim aradığım her şeyi bulduğum bir masada çalışırım.
c) Önce masamın üzerine gerekli olan her türlü araç-gereci koyarım, çünkü sık sık kalkarak enerjimi harcamak istemem.
d) İyi bir iş çıkarmam için masam son derece derli toplu ve düzenli olmalı.

15. Ertesi gün çözülmesi gereken bir problem varsa, o akşamki ruh haliniz nasıl olur?
a) Çok büyük tedirginlik duymam, çünkü ertesi gün o işi olması gerektiği gibi yapacağımdan eminim.
b) Çok tedirginlik duymam, çünkü nasıl olsa işler bir şekilde hallolacaktır.
c) Sorumluluğun üstümde olmasından dolayı tedirginlik duyarım.
d) Tedirginlik duyarım ve gecenin büyük bir bölümünde problemin nasıl çözüleceğiyle ilgili planlar yaparım.

Değerlendirme:

A şıkkınız en çok ise; siz güçlü, kararlı yapıya sahip bir kırmızı kişilikli insansınız.

Karar alma konusunda hemen hiç zorluk çekmez. Kontrol edilmekten ve hesap sorulmasından hiç hoşlanmaz. Görüşlerini dile getirme veya bir şey talep etme konusunda son derece açık olan kırmızı kişilik belirsiz ve muğlak sözcüklerinden hiç hoşlanmaz. Çalışma temposu her zaman hızlıdır, sorumluluk almaktan hoşlanır neyin iyi sonuç vereceğini hemen sezebilir, zamanın doğru kullanılmasından yanadır. Zor olan işleri üstlenip sonuna kadar götürebilir. Kısa sürede çok iş başarabilen kararlı bir insandır. İş söz konusu olduğunda insanlara karşı duyarsız ve sabırsız olabilir. Ona ait bazı görevleri devretmekte isteksiz kalabilir. İşler kontrolünden çıktığında ve başkaları işleri onun gibi yapmadığında çok sinirlenir, strese girdiğinde kontrolü sıklaştırır, daha çok çalışır, uygulamaya yönelir ve hızını kesen kişiyi yanından uzaklaştırır. Tez canlı olan kırmızı kişilik yapılacak bir şey varsa hemen başlanmasını ister, fazla ayrıntıcı insanlardan pek hoşlanmaz. Cesur ve kendine güvenen biridir. Kararlı, özgüvenli ve lider ruhlu olduğu hemen anlaşılır. Dominant, öncüdür, güç ister, sosyal, duygusal, dışa dönüktür. Zorlayıcı ortamda, ortama egemen olmak davranışını benimser. Zorluklara rağmen başarmayı sever, başarır; ödül ister, kendini kabul ettirir, dediğim dedik, itici güce sahip, rekabeti sever, güçlüdür, sorgulayıcıdır, direkt, dobradır, işi başlatandır, meydan okur, sorun çözücüdür, hedefe kilitlenir, acelecidir, bütünü görür, detay sevmez, kontrol, başarı ve sonuç sever. İletişim sırasında, olaylar ve kişiler kendi standartlarına uymadığında eleştiricidir. Bazen dikkat etmeyerek incitici olur, düşündüğünü doğrudan söyler, sahnede olmayı sever, başrol ister, “ben”, “biz”den öncedir. Çalışırken sabırsızdır, huysuz olabilir, yönetmek ve kontrol etmek ister, hedefe/başarıya ulaşmak için kuralları atlayabilir, zor işlerden yılmaz, kaçmaz, işi başlatan olur, devamlı yeni hareket arar, detaylardan hoşlanmaz, değişik ortamlara çabuk adapte olabilir. Yetki, güç, unvan, ödül, direkt cevaplar, dolaysızlık, neden’i bilmek, başarmak, başarılarının görülmesi ister. Yeni ve değişik işlerle heyecanlanmak, yükselebilme şansı, övülmek, sahnede olmak motive eder. Sonuç odaklıdır, hızlı karar alır, kuralları, ortamı sorgular, yetki kullanır, zor durumları idare eder, problem çözer, iyi bir organizatördür, takımı yönlendirir, sorumluluk sahibidir, zamanında işi teslim etmek ister. Statükoyu sorgular, gerekli gördüğü yerde değiştirmeye çalışır, yenilikçidir, yeni yöntemler yeni yollar arar, bulur, dener. Kendini geliştirmek ister. Daha fazla kendi haline bırakılmalıdır. Arkada kalmaktan, inisiyatifi kaybetmekten rahatsız olurlar. Aynı anda birden fazla işle ilgilenmek isterler, otoriteye karşı gelmeyi severler, zaman zaman tartışmacı olabilirler, detay işlerle ilgilenmek istemezler.

B şıkkınız en çok ise; siz popüler, neşeli sarı kişiliği ağır basan bir insansınız.

Sürekli hareket halinde olmak isteyen sarı kişilik bir noktada çok fazla vakit geçirmekten hiç hoşlanmaz. Son derece arkadaş canlısı geniş bir tanıdık çevresi olur, hayaller kurmayı çok sever. Odaklanmayı gerektiren pürüzlü işlerden hiç hoşlanmaz önce harekete geçip, sonra düşünmesi her zaman mavi kişiliği kızdırır. Morali yüksek olduğunda coşkulu olan, eğlenceden hoşlanan şakacı bir kişiliktir. Düzensizdir, işleri son dakikada yetiştirir, geçmişten çok geleceğe odaklanır. İz bırakan, iletişimcidir, insanlarla olmak ister, stratejik düşünür, sezgisel ve deneysel, dışa dönüktür. Olumlu ortamda, diğerlerini olumlu davranışa çekmek için olumlu davranışı benimser. İkna edicidir, kararları “sevdim / sevmedim” ile şekillenir. Beğenilmek, sevilmek ister. Etkileyicidir, ikna edicidir, arkadaş canlısıdır, konuşkandır, rahat iletişim kurar, yapıcıdır, iyimserdir, insan odaklıdır, eğlencelidir. Duygusaldır, duygularına göre karar verir. Yardımseverdir. Beğenilmek ister, hareketlidir, bonkördür, güvenir (kendisine de, başkalarına da), motive edicidir. İletişim sırasında çok rahat ve beceriklidirler, yeni kişilerle kolayca tanışır ve hemen kaynaşırlar, ortamın olumluluğunu korumaya odaklıdırlar, herkese hak verebilirler (sen de haklısın). Beğenilmemek kaygısı ile tartışmadan kaçınabilir, ama kendi fikrine ikna etmekten geri durmaz, çok konuşabilirler. Çalışırken insan ilişkilerinin önde olduğu işlerde başarılıdır, iyi bir takım çalışanıdır, yardımseverdir, bazen, ilişkileri olumlu tutmak için zaman ve hedeflerde sapmalara önem vermez, kararlarını içgüdüsel ve duygusal olarak verir. Çevresindekileri istenen doğrultuda motive etmekte beceriklidir. Ortamın olumluluğunu korumak için astlarını disipline etmekte zorlanabilir. Popülerlik, kabul görme, sevildiğini hissetme, iletişim serbestliği, olumlu çalışma ortamı, hiyerarşinin olmaması, demokratik yönetici, ürüne, hizmete, firmaya duyduğu güven, önemli kişilerle tanışma, yakınlık motive eder. Problem çözücüdür, takım içinde arabulucudur, ortamı yumuşatır, takımın sosyalliğini birbirine bağımlılığını arttırır. Başkaları tarafından beğenilmemek, reddedilmekten rahatsız olurlar. İnsanlarla olan ilişkilere verdiği ağırlık yüzünden işe odaklanamayabilirler. Çok fazla mimik kullanırlar. Masa başı detay hesap veya konsantrasyon gerektiren işlerden çabuk sıkılırlar.

C şıkkınız en çok ise; siz barışçıl, sevecen yeşil kişilikli bir insansınız.

Kendisini zorlayan işlerden hiç hoşlanmaz, işlerini bitirip bir an önce dinlenmek için sabırsızlanır. Arkadaşlarıyla iyi geçinir, öne çıkmamaya çalışır geri planda kalır. Hayır diyemediği için pek çok işi üstlenmek zorunda kalır başkalarına yardım edeyim derken kendi işini zamanında bitirememesi bazen aksaklılara yol açar. İçinde fırtınalar koparken dışarıdan sakin görünebilir. Dargınları barıştırmak onun işidir. Bir eylem konusunda fikir ayrılığı olduğunda, kendi görüşlerini saklayabilir. Çatışmadan hiç hoşlanmaz gerçekten inandığı şeyi söylemek yerine karşındaki kişinin duymak isteyeceği şeyi söyler. Otorite kullanma konusunda yufka yüreklidir öfkesini içinde biriktirir ama bir gün fena patlar. Her işin kolay bir yolu olduğunu düşünür riske girmekten hiç hoşlanmaz her şeyi önceden kestirebilir olması için elinden geleni yapar. Sadık, planlamacı, barış ister, organize, operasyonel, muhafazakar, içe dönüktür. Olumlu ortamda, statünün devamı için tutarlı ve sadık davranışı benimser İstikrarlıdır, destekleyicidir, İyi bir dinleyicidir, çok sabırlıdır, sadık ve uyumludur, güvenilebilir, bilinçlidir, yakındır, ısrarcıdır, iyi dinleyicidir, sevecen ve şefkatlidir, statükocudur. Takıma uyumludur, arkadaş canlısıdır, küçük gruplarda sıkı dostluklar kurar. Kolay kızmaz, yatıştırıcı ve sakinleştiricidir ama kindar olabilir. Ani değişiklik sevmez, rutine dayanıklıdır, ailesi çok önemlidir. İletişim sırasında arkadaş canlısı ve uyumludur. Hislerini belli etmez, kontrollüdür. Dürüstlüğe önem verir. Sürprizlerden hoşlanmaz, alıngan ve kuruntulu davranabilir, hassas ve kırılgan olabilir. Dost kabul ettiklerine karşı yardımseverdir, çok iyi bir dinleyicidir, yatıştırıcı ve sakinleştiricidir. Çalışırken sabırlıdır, rutin işlerden sıkılmaz. Destekleyicidir, iyi bir takım üyesidir. Değişimlerden hoşlanmaz, değişime güvenmek ve ikna edilmek ister. Sistemi çok iyi bilir ve uygular. İşi ile ilgili gerekli şeyleri çabuk öğrenir ve benimser; aynen uygular, atlamaz, geliştirir. Bir konuda uzmanlaşmaya çok yatkındır. Hizmet ve destek birimlerinde çok başarılıdır. Çalıştığı yere güvenmek ister. Güvenilir ve tutarlı ortam, mutlu ev ve iş yaşantısı, adım adım sorumluluk verilmesi (alışmak), sunduğu hizmete, işine saygı duyulması, uzmanlık alanı dışında iş verilmemesi, her aşamada aferin denmesi, değişimlerde zaman verilmesi motive eder. Takım adamıdır, takım içinde samimi tavırlarıyla uzlaşma ortamını kuvvetlendirir. Statükonun korunması, kuralların belli olması, samimi ortam, takdir edilmek, çatışma ve tartışmadan uzak çalışmak ister. Kendi yaptıklarının grup içine faydalı olduğunu görebilirse motive olur. Kendisiyle aynı becerideki ve uzmanlıkta kişilerle, samimi ortamda çalıştırılmalı, görev tanımı verilmeli, yaratıcılığı cesaretlendirmelidir. Güvenin, güvencenin yitirilmesinden rahatsız olurlar. Ortamın değişmesine direnç gösterir, kincidir, yapılanları unutmaz, önceliklerini belirlemekte zorluk yaşayabilir, eleştirilmekten hoşlanmaz.

D şıkkınız en çok ise; siz tertipli, düzenli yapıya sahip mavi kişilikli bir insansınız.

Hemen her zaman, “işimizi düzgün yapalım, baştan yapmak zorunda kalmayalım” düşüncesine sahiptir. Ayrıntılar konusunda tam bir müşkülpesenttir. Sistematik düzenli bir kişiliğe sahip olan mavi karakter verileri çok sever sadece hesaplı riskler alınması gerektiği düşüncesindeydi. Çoğu zaman karar vermekte büyük sıkıntılar yaşar. Fazla el kol hareketleri yapmaz ağır ağır konuşur ve alçak bir ses tonu kullanır. Mantık ağırlıklı mavi kişiliğin heyecan ve duyguları ölçülüdür. Duygularını açıkça ortaya koymaz, konuşmadan önce konuşacağı şey hakkında düşünmekten hoşlanır. Bir mavi kişilik olmak sarı kişiliğin neşeli ve hareketli tarzını abartılı bulur, daha ciddi biri olması gerektiğini düşünür. Randevularına tam zamanında gelir, gelmeyenlere kızar, işleri birçok insandan daha ağır ve enine boyuna düşünerek yapar, araştırması sona erdiğinde karar alması son derece uzun sürer. Ciddi, hesapçı, kurallara bağlı, analiz eden, mantıksal, içe dönüktür. Kurallara ve düzene uyumludur, çatışmayı sevmez, mükemmeliyetçidir, teknik ve analitiktir, uyumludur, dikkatlidir, sistemlidir, kurallara bağlıdır, mantıklıdır, kolay güvenmez, kabul, onay ister, tekrar tekrar sorar, geri planda kalmak ister, tedbirlidir, tutucu davranabilir, çatışma sevmez, kabullenir, yanlış yapmaktan çekinir, kararı başkasına bırakır. İletişim sırasında; uyumludur, sorunlu ortamda, yanlış yapmaktan kaçan davranışı benimser ve çatışmaları sevmez. Hiç kimseyle ters düşmek istemez. İçine kapalıdır, düşündüklerini söylemez. Sorunlu kişilerden, yüzleşmelerden ve problemli ortamlardan kaçar. Sadece kurallara uyulmasını sağlamak için çatışabilir, kurallar hep öndedir. Hata bulucudur. Rüzgarın nereden estiğini görmeden harekete geçmez, karar vermez. Çalışırken kuralların, yetkilerin ve sorumlulukların belirgin olması, denenmiş başarılı yöntemlerin olması motive eder. Eleştirilmekten rahatsız olurlar. İlişkilerinde ve yaptığı işlerde kesin kurallar koyar. Mevcut prosedürlerin dışına çıkmak istemez. Detaylar içinde boğulabilirler. Duygularını dışarı göstermekte zorlanır. Tartışmak yerine içine atabilir.

Video: Oğuz Saygın’ın konuya dair paylaşımda bulunduğu eğitimden bir kesiti barındıran videoyu YouTube’dan izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Ben %75 Mavi, %25 Yeşil renge sahibim, ya siz?

Engin Enginer

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EnginDergi Enginer Dijital Hizmetler | Tüm Hakları Saklıdır. © 2008 - 2024