Gece Yolculuğu – Miracı Musiki

Gece Yolculuğu - Miracı MusikiÇok saygıdeğer EnginDergi okurları; Sevgili Peygamberimizin Miraç yolculuğunu musiki dili ile anlattığım ve 12 makamdan meydana gelen çalışmam Allah’ın bana verdiği bir ilham olup; musiki bilgimin mesnevi ve tasavvufi bilgillerle harmanlanarak ortaya çıktığı bir eserler bütünüdür. Belki de çalışmam, inanıyorum ki, musikimize yeni bir boyut kazandırarak ilmi musikiyi doğuracaktır. Saygıdeğer okurlarım sizler bu yazıyı okurken albümüm inşallah tüm müzik marketlerde, NT ve D&R mağazalarında yerini almış olacaktır.

Konunun girişini yaptıktan sonra bu mucize olayı, yani Peygamberimizin Miraç’ını sizlere biraz anlatıp musiki makamları ile nasıl da inanılmaz bir konsept oluşturduğunu aktaracağım. Peygamberimizin Miraç’ı Allah’ın çok büyük bir mucizesi olup tüm inançlı insanlar tarafından şüphe götürmez bir olaydır. Peygamberimizin en hüzünlü yıllarında vuku bulmuş ve Allah’ın onu yanına çağırarak adeta bir teselli verişi ve tüm Müslümanlara armağanıdır.

Konu çok özel olduğu için değerli hocalarımdan aldığım bilgiler ışığında ve uzun süren çalışmalarım doğrultusunda miraç olayını beynimde canlandırarak, ayrıca en önemlisi Türk musiki makamlarının manalarından yola çıkarak bu çalışmamı yaptım. Şükürler olsun. Efendim, musiki makamlarının her birinin ayrı ayrı manaları vardır. Fakat genelde dinlediğimiz makamların derinliğine hiç inmeyiz. Tabi bu son derece normal bir olaydır. Genelde konservatuvarlarda okutulan derslerde bu tip çalışmalar gündeme gelir. Makamların tertibi manası açıklanabilir ve o makamdan eserler geçilip ders olarak işlenir. Bu konunun teknik yönüdür. Fakat bir de mana yönü dediğimiz bir boyutu vardır. O yüzden Mesnevide çok geçen bir konu karşımıza çıkıyor. Eşyanın mana boyutu veya eşyadan manaya açılan kapı. Allah’a şükür ederek bu olayı yani Miraç hadisesini acizane bu boyutta gördüm. Sonra makamların manalarını birbirine ekleyerek Miracı Musiki doğdu.

Şöyle ki, Efendimizin yaşadığı ve peygamberliğinin verildiği yer olan Mekke-Medine şehirleri, ki adına hala HİCAZ derler, musikimizde geçen bu makamı ilk olarak ele aldım. Sonra Peygamberimizin kainatın tek sultanı olması sebebiyle musikimizde bulunan SULTANIYEGAH makamını işledim. Daha sonra Efendimizin o çok zor yıllarını anlattığım ve en hüzünlü yıllara denk gelen Miracın başlangıcı olan o hüzün yıllarını, bir gece vakti yani seher vaktinde göğe çıkmasını SABA makamı ile dile getirerek ayrı ayrı besteledim. Göklere çıkmasını ve her bir gök katında Peygamberler tarafından selamlanmasını da gökler ve ufuk genişlemesi manasına gelen ESKİ SİPİHR makamı ile devam ettim. Olay devam ederken Peygamberimize refakat eden Cebrail (a.s) ona çok özel bir yere gelmelerinden dolayı ‘Ben buradan daha öteye geçemem ya Muhammed, bir adım daha atarsam yanarım.’ dediği yer olan bölgeyi SUZİDİL makamı ile besteledim. Çünkü makamın manası yanan ateş, yanan gönül anlamına gelir. Sonra hiçbir canlının geçmediği ve geçilmeyen yer anlamına gelen bir bölgeyi sidretül münteayı da NAREFTE makamı -çünkü manası geçilmeyen yer demek- ile besteledim. En son Allah’ın ona hitap ettiği ve mukabekle olarak karşılıklı hitaplarını, o bölgenin en üst yer zirve olması sebebiyle arşı ala olan EVİÇ makamı ile besteledim. Daha sonra miracı ilk naat olarak yazan ve besteleyen 3 asır önce yaşamış Osman Nayi Dede’ye ait olan mesnevi tarzında yazılmış şiiri kaside olarak besteleyip harika bir sese sahip olan hocama okuttum. Bu olaydan sonra Efendimizin hücre-i saadetlerine inmesi yani yeryüzüne inip evlerine gelmesini kelime anlamı son bulan, aşağı inen olan ZAVİL makamında besteledim. Daha sonra güzellik ve iyilik dağıtan anlamına gelen NİKRİZ makamına ve son olarak övülmeye layık doğru dürüst anlamına gelen RAST makamına geçip enstrümantal bestelerle olayı bir bütün haline getirdim. En son olarak miraçta hediye edilen amenerrasulu ve namazı (ezan) hocama okutarak miracı tamamladım. Tekrar Allah’ıma şükürler olsun.

İşte takribi 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan MİRACI MUSİKİ’yi Gece Yolculuğu adıyla albüm olarak piyasaya çıkarıyoruz. Herkesten bu konuda destek bekliyorum. İnşallah albümüm her eve girer ve akademik, müzikal ve ilmi bir musiki olarak hak ettiği yere ulaşır. Takdir yüce RABBİM’den. Sağlıcakla kalın.

Neyzen Ahmet Hamdi Erdoğmuş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EnginDergi Enginer Dijital Hizmetler | Tüm Hakları Saklıdır. © 2008 - 2024